Kontaktai

Saulius Mažiulis
Direktorius
Zita Gaidelienė
Vyr. specialistė (finansininkė) (GRP)
Asta Padarauskaitė
Vyr. specialistė (bendriesiems reikalams) (SRP)
Osvaldas Visockas
Vyr. specialistas (kraštotvarkininkas) (GRP)
Algis Pažūsis
Vyr. specialistas (kraštotvarkininkas) (SRP)
Arūnas Čerkauskas
Vyr. specialistas (ekologas) (GRP)
Daiva Norkūnienė
Vyr. specialistė (ekologė) (SRP)
Vaida Vaitavičiūtė - Maciulevičienė
Rekreacininkė - specialistė informacijai (GRP)
Kristina Ivanovaitė
Kultūrologė - specialistė informacijai (GRP)
Rimvydas Striška
Specialistas informacijai (SRP)