Lankytini objektai

Tiltiškių vandens malūnas
Senasis Tiltiškų vandens malūnas stovėjo 150 metrų toliau nuo dabartinio. Be paprastų dviejų girnų, kruopinės, čia buvo veliamas milas, pjaunamos lentos. Malūne veikė elektrinė teikusį elektrą Tiltiškių kaimo ir Salako miestelio gyventojams,
Pagrindinis ir originaliausias muziejasu eksponatas - tai pats vandens malūnas, išlikusios originalios girnos, keltuvas, autentiški vitražai...
Didžiają muziejaus dalį užima senovinių radijo aparatų kolekcija, nuo seniausios detektorinės radijos, vienos pirmųjų garso laikmenų - gromofoninės plokštelės, Kauno radijo gamykloje gamintos magnetolos.
Malūno lankytojai užsukę galės degustuoti mūsų krašto gėrimų ir patiekalų... Čia galima užsakyti pobūvius, vakarones su gyva muzika, pasimėgauti pirties ir tekanęio vandens malonumais.
Kontaktai: +370 667 85555
Adresas: Tiltiškės, Zarasų rajonas
Kaina: 2 €, vaikams ir senjorams 1 €
Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia
1732 m. Jonas Mykolas Strutinskas ir jo žmona Rožė Platerytė pradėjo statyti baroko stiliaus dabartinę bažnyčią ir dviejų aukštų mūrinį vienuolyną, kuriame įsikūrė 1734 m. basieji kermelitai. Jis baigtas statyti 1763 m. Pastatyta barokiniu stiliumi. Po bažnyčia ir vienuolyno rūmais yra daug rūsių, kurie net iki šių dienų nėra ištirti. Juose palaidoti vienuoliai ir bažnyčios fundatoriai Strutinskai, Infliantų kunigaikščiai, kurie be Antalieptės valdė ir Salako dvarą. Antalieptės bažnyčia pastatyta su dviem trijų tarpsnių bokštais. Jos fasadas suskaldytas į tris tarpsnius. Bokšto sienos šiek tiek išsikišusios į priešakį. Tiek bokštus, tiek ir sienas puošia platūs piliastrai. Visi langai turi puslankio arkas. Visos sienos iš lauko nutinkuotos. Vidus erdvus, vienanavė. Turi tris altorius. Didysis altorius papuoštas ornamentais. Kryžminis skliautas remia keturkampes kolonas su ornamentuotais kapiteliais. Kiti du altoriai, kurie stovi navos kampuose, yra dviejų tarpsnių, papuošti statulomis. Bažnyčios gale yra koplyčia, pastatyta, kaip ir bažnyčia, barokiniam stiliuje su bokšteliu, kuris baigiasi kryžiumi. Šventoriaus vartai didingi, su arkomis ir nišomis. 1918 m. pasitraukus vokiečiams bažnyčia sugįžo katalikams. Vienuolyno pastatas mūrinis, dviejų aukštų. Po 1831 m. sukilimo vienuolynas buvo uždarytas. Tik 1893 m. buvo įsteigtas rusų stačiatikių II klasės vienuolynas, kurio žinion parėjo ir bažnyčia. Vienuolyną rėmė rusų valdžia. 1915 m. prasidėjus I pasauliniam karui vienuolės pasitraukė į Rusiją. 1944 m. per II pasaulinį karą bažnyčia ir vienuolynas buvo smarkiai apgadinti.
Antalieptės Šv. Kryžiaus bažnyčios ir vienuolyno ansamblis yra vertingas ir urbanistiniu požiūriu: vertikalus bažnyčios tūris dominuoja miestelio panoramoje bei praturtina jo panoraminius vaizdus.
Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia yra neoromaninio stiliaus bažnyčia, turinti neogotikos bruožų. Ji yra stačiakampio plano, bazilikinė, su pusapskrite apside, dviem šoninėmis zakristijomis, vienabokštė. Vidus trijų navų, kuriuos dengia kryžminiai skliautai, yra trys altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Tai nepaprastos statybinės drąsos statinys. Nors bažnyčia ir kuklaus interjero, bet viduje labai šviesu. Statybai buvo vežami didžiuliai akmenys iš visos Salako parapijos, ir žmonės nepagailėjo jėgų jai pastatyti. Todėl, siekiant pagerbti visus prisidėjusius prie bažnyčios statymo, sienoje yra įmūryta atminimo lenta. Šventoriaus teritorijoje yra pastatyta G. Lauciaus Salako girnapusių koplytėlė, kuriai pastatyti buvo panaudota 117 akmeninių girnapusių!