Parko produkto ženklas

GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLAS
Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.
Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, sukurtas Gražutės regioninio parko produkto ženklas. Šis ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Gražutės regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams.
Šis ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.
Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.
Paženklinti Gražutės regioninio parko produkto ženklu produktai ir paslaugos bus populiarinami Gražutės regioninio parko Lankytojų centre, tinklalapyje www.grazute.lt žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose. Interaktyviame maps.lt žemėlapyje „Keliaujantiems lėtai“ bus pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas.
Prekių ar paslaugų teikėjų atitikimą Gražutės regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijams vertina ir sprendimą dėl ženklo suteikimo priima Sartų ir Gražutės regioninių parkų direktoriaus sudaryta komisija.

Parko produkto ženklą turinčiųjų sąrašas:

MB „Miško takeliais“
Žygių organizavimas, turistinio inventoriaus nuoma
Kontaktai: 869623096, 862641011, hello@litwildtravel.com
Adresas: Visaginas
Ūkininkė Janina Milašienė
Ekologiškas medus
Kontaktai: 862199194
Adresas: Taikos g. 20-60, Utena
UAB „Etnoamatai“
Turistinio inventoriaus nuoma
Kontaktai: 868555844, info@abaidares.lt
Adresas: Salakas, Zarasų rajonas
Sodyba „Ustas“
Apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos
Kontaktai: 869933761, info@aukrude.lt
Adresas: Pakerniškės, Zarasų rajonas
Svečių namai „Salakas"
Apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos
Kontaktai: 869933761, info@aukrude.lt
Adresas: Laisvoji a. 2, Salakas, Zarasų rajonas
Sodyba „Atostogos Grybiškėje“
Apgyvendinimo paslaugos
Kontaktai: 869946282
Adresas: Grybiškės, Zarasų rajonas
Dalia Vaitukaitienė
Gidų paslaugos
Kontaktai: 86982966, dalia.vaitukaitiene@gmail.com
UAB „Degesa“
Apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos, prekyba, gidų paslaugos, turistinio inventoriaus nuoma, kelionių organizavimo paslaugos
Kontaktai: 868544450, info@degesa.lt
Adresas: Sabalunkų kaimas, Zarasų rajonas
Viešoji įstaiga „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“
Miško, pievų, pelkių, gėlųjų vandenų (gėrybės, kurios nėra specialiai auginamos) produktai, lankytina vieta - edukacinis bitynas
Kontaktai: 865044194, zmogus@zmogui.lt
Adresas: Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų rajonas
Kaimo turizmo sodyba „Bebrynė prie Luodžio“
Apgyvendinimo paslaugos
Kontaktai: 861920913, info@bebrynė.lt
Adresas: Salakas, Zarasų rajonas
Darius Šileikis
Turistinio inventoriaus nuoma, apgyvendinimo paslaugos
Kontaktai: 862423838, info@poilsiszarasuose.lt
Adresas: Bikėnai, Zarasų rajonas
UAB „Degučių karčiama“
Maitinimo paslaugos
Kontaktai: 869887520
Adresas: Zarasų g. 29, Degučiai, Zarasų raj
Amatininkas Gediminas Kairys
Tradicinių verslų produktai, medžio drožėjo amato pristatymas.
Kontaktai: 868661174, g_kairys@yahoo.com
Adresas: Liepų 18, Degučiai, Zarasų rajonas