Psichologiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkant personalą

Renkant naują personalą, svarbu atsižvelgti ne tik į jų darbo patirtį ir išsilavinimą, bet taip pat ir į asmenybės savybes. Renkant tinkamą kandidatą organizacijai, reikėtų įvertinti jų motyvaciją, emocinį intelektą ir gebėjimą prisitaikyti prie organizacijos kultūros. Pateikime svarbiausius psichologinius veiksnius, kuriuos turi apimti personalo atranka.

Asmenybės savybės yra vienas svarbiausių veiksnių renkant naują personalą

Svarbu nepamiršti, kad sėkmingai organizacijai reikia skirtingų asmenybių savybių, priklausomai nuo darbo vietos pobūdžio. Pavyzdžiui, vadovas turėtų būti protingas, ryžtingas ir užsispyręs, tačiau produktų kūrėjas turėtų būti norintis kurti, kūrybingas ir inovatyvus. Įvertinant šias savybes galite padidinti darbuotojų našumą ir planuoti sėkmingą ateitį.

Kitu svarbiu faktoriumi yra kandidato motyvacija. Kandidato motyvacija gali padėti suvokti jų tikrus interesus ir užtikrinti, kad jiems suteikiamas tinkamas vaidmuo organizacijoje. Reikia įvertinti, ar kandidatas siekia darbo vietos, ar tiesiog atliekamas darbas atitinka jų interesus ir viltis.

Psichologai mato emocinio intelekto svarbą organizacijos veikloje

Emocinis intelektas gali padėti darbuotojams geriau suprasti kolegas, užmegzti komunikacijos santykius, spręsti sudėtingus problemas ir veiksmingiau dirbti komandose. Šios savybės gali būti vertinamos naudojantis psichologinių testų ir pokalbių formomis, kad būtų galima geriau įvertinti kandidatų sąveiką su kolegomis.

Darbuotojo gebėjimas prisitaikyti prie organizacijos kultūros taip pat yra svarbus veiksnys. Gebėjimas prisitaikyti prie organizacijos kultūros kelia naudą tiek darbuotojui, tiek organizacijai. Jei organizacija skatinama, kad darbuotojas išmoktų naujų gebėjimų ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo, jis galės tobulinti savo karjeros kelią ir prisidėti prie organizacijos augimo.

Pasitikėjimas savimi – būtinas

Pasitikėjimas savimi yra svarbus norint sėkmingai atlikti bet kokį darbą. Jis padeda darbuotojams įveikti sunkumus, greitai priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę. Jis taip pat padeda jiems įveikti iššūkius ir efektyviau dirbti komandoje.

Jis taip pat padeda atstovauti įmonę pozityviai informuoti visuomenę. Todėl svarbu įvertinti kandidato pasitikėjimą savimi analizuojant jo bendravimą su kitais žmonėmis ir atsižvelgiant į kūno kalbą.

Apibendrinant galima teigti, kad priimant naujus darbuotojus svarbu atsižvelgti ne tik į jų techninius įgūdžius ir kvalifikaciją, bet ir į psichologinius veiksnius. Tai padės jums atrinkti kandidatus, kurie geriau pritaikyta jūsų organizacijos poreikiams ir kultūrai. Atsižvelgdami į šiuos psichologinius veiksnius, galite padidinti savo įdarbinimo proceso sėkmę.

Šis turinys yra tik informacinio pobūdžio ir nėra patarimas ar konsultacija. Norint gauti profesionalios ir detalesnės informacijos susisiekite su personalogrupe.lt